“South Zone”

“South Zone”
Location: Chernushka

Line-up:

  • Serge Kuimov — guitars
  • Ire Kolesnikova — vocals
  • Artyom Podosyonov — bass, vocals
  • Serge Kulakov — drums
  • Maxim Bortnikov — guitars
  • Vyacheslav Shilov — keyboards